Håltagning

Betonghåltagning

Vi är specialiserade på betonghåltagning med många års erfarenhet vilket gör att vi varit med om det flesta problem som kan uppstå vid håltagning i betong. Vårt arbetssätt är att jobba effektivt och med smartalösningar för att ge dig det bästa resultatet. Vi utför håltagning i alla det vanligaste typerna av väggmaterial i byggnationer, såväl natursten som tegel och armerad betong

Vi ser inte problem utan vi ser lösningar. Med vår långa erfarenhet och kunskap inom betong kan vi ta an det flesta uppdragen. Kontakta oss när du är behov av hjälp inom betong.

Rätt verktyg för rätt uppgift

Arbetsuppgifterna varierar, alltifrån mindre kabel- och rörgenomföringar, till större sågningar för installation av dörrar och portar eller större ingrepp i fastigheten för montering av hissar eller rulltrappor etc.

För runda hål i dimensionern 10 mm – 1000 mm använder vi kraftfulla och effektiva kärnborrmaskiner.

Vid sågning i betong, sten eller asfalt upp till 600 mm tjocklek använder vi lämpliga vägg eller golvsågar och när håldimensioner, eller då materialet har en utformning eller storlek som överstiger vad sågning med klinga kan klara av, så löser vi uppgiften med hjälp av sågning med vajer.

Se under kategorin galleri för ett axplock av de arbeten som vi utför.

Borrning för ventilation
Borrning för ventilation