Håltagning


– Inga jobb är för stora –

Vi utför betonghåltagning i skåne i alla de vanligaste typerna av väggmaterial i byggnationer, såväl natursten som tegel och armerad betong.

Arbetsuppgifterna varierar, alltifrån mindre kabel- och rörgenomföringar, till större sågningar för installation av dörrar och portar eller större ingrepp i fastigheten för montering av hissar eller rulltrappor etc.

Rätt verktyg för rätt uppgift

För runda hål i dimensionern 10 mm – 1000 mm använder vi kraftfulla och effektiva kärnborrmaskiner.

Vid sågning i betong, sten eller asfalt upp till 600 mm tjocklek använder vi lämpliga vägg eller golvsågar och när håldimensioner, eller då materialet har en utformning eller storlek som överstiger vad sågning med klinga kan klara av, så löser vi uppgiften med hjälp av sågning med vajer. Läs mer om betonghåltagning

Se under kategorin galleri för ett axplock av de arbeten som vi utför.

Borrning för ventilation
Borrning för ventilation

 

Sågning av ny dörr
Sågning av ny dörr

Våra andra tjänster

Slipning Skåne 

Rivning Skåne