Slipning

Slipning

Slipning

Vi utför slipning och polering av golv för olika ändamål. I de flesta fall vill kunderna avlägsna s.k. betonghud från en nygjuten platta, avlägsna gammalt mattlim eller klinkerfix för att kunna få ny vidhäftning i betongen för en ny beläggning. Vi arbetar även i nära samarbete med andra aktörer som inriktat sig på ytbeläggningar av

Rivning

Vi utför lätt rivning, dvs demontering av innerväggar, undertak och interiör, samt bilning av kakel, klinker och finsats i golv. Utöver sk. lätt rivning så utför vi även större ingrepp i byggnationer, där väggar eller hela byggnadssektioner skall avlägsnas.   Våra andra tjänster Betonghåltagning Slipning 

Håltagning

– Inga jobb är för stora – Vi utför betonghåltagning i skåne i alla de vanligaste typerna av väggmaterial i byggnationer, såväl natursten som tegel och armerad betong. Arbetsuppgifterna varierar, alltifrån mindre kabel- och rörgenomföringar, till större sågningar för installation av dörrar och portar eller större ingrepp i fastigheten för montering av hissar eller rulltrappor